Velkoobchodní podmínky

Velkoobchodní podmínky pro hodinky North Edge na www.northedge.cz

 1. Úvod
   Tyto velkoobchodní podmínky se vztahují na nákup hodinek značky North Edge (dále jen "zboží") prostřednictvím webové stránky www.northedge.cz (dále jen "web") pro velkoobchodní zákazníky (dále jen "odběratel").

 2. Registrace a objednávky
   Odběratel musí být registrován jako velkoobchodní zákazník na webu a mít schválený účet. Odběratel může provádět objednávky prostřednictvím svého velkoobchodního účtu na webu. Objednávky jsou považovány za závazné po potvrzení ze strany dodavatele (společnosti North Edge).

 3. Ceny a platební podmínky
   Ceny uvedené na webu jsou ve velkoobchodních cenách bez DPH a s DPH. Odběratel je povinen uhradit celou částku za objednávku do stanovené splatnosti faktury. Standardní platební lhůta je 14 dní od data vystavení faktury, pokud není sjednáno jinak.

 4. Minimální objednávková hodnota 
   Minimální objednávková hodnota pro velkoobchodní zákazníky je 5 000 Kč bez DPH.

 5. Testovací objednávka
   První objednávku můžete realizovat jako "testovací". To znamená, že nemusíte dodržet minimální hodnotu nákupu 5000 Kč bez DPH, ale máte možnost pořídit libovolný počet hodinek a tak si jednotlivé modely v praxi vyzkoušet.
 6. Doprava
   Vaše zásilka je doručována prostřednictvím dopravní společnosti PPL, za cenu 118 Kč bez DPH.
  Navíc nabízíme zdarma dopravu pro objednávky v hodnotě nad 10 000 Kč bez DPH.

 7. Dodání zboží
   Dodavatel se zavazuje dodat zboží v co nejkratším termínu, obvykle do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Dodavatel nenese zodpovědnost za zpoždění způsobené přepravcem.

 8. Záruka a reklamace
   Na zboží se poskytuje záruka 24 měsíců od data prodeje koncovému zákazníkovi. Reklamace musí být uplatněny písemně, s popisem závady a kopii prodejního dokladu. Dodavatel se zavazuje vyřídit oprávněné reklamace co nejrychleji.

 9. Vlastnictví zboží a přechod rizika
   Vlastnictví zboží přechází na odběratele až po úplném zaplacení celé částky za objednávku. Riziko škody na zboží přechází na odběratele při předání zboží přepravci.

 10. Ochrana osobních údajů
   Dodavatel zaručuje ochranu osobních údajů odběratele v souladu s platnými zákony.

Affiliate program